Nôl

Resolfen i Lyn-nedd

image

Nid nepell o ardal Richard Burton, mae’r llwybr hamddenol hwn yn dilyn cyfuchliniau llwybr tynnu camlas o’r ddeunawfed ganrif a arferai, yn ei anterth, gludo glo a choed.

Mae rhannau o’r gamlas, a gaeodd ym 1934, yn cael eu hadnewyddu i’w hysblander blaenorol, a gellir gweld pobl yn eu badau lliwgar yn teithio’n hamddenol heibio. Mae’r gamlas yn gartref i ystod eang o rywogaethau o bysgod a bywyd pwll yn cynnwys y Warchen, Carp a’r Rhufell. Mae’r Dyfrgi, Glas y Dorlan a Llygoden y Dŵr wedi eu gweld yma hefyd.

Yn y llanerchi nid nepell o ddechrau’r daith mae Rhaeadr Melincwrt ysblennydd sy’n sefyll 86 troedfedd o uchder ac a arluniwyd unwaith gan yr artist Turner. Mae’r ardal yn faes bridio ffrwythlon ar gyfer rhedyn ac mae amrywiaeth eang i’w weld yn yr ardal. Hefyd yn y dyffryn gwelir adfywiad y diwydiant glo, gydag ailagor pyllau yn cynnwys Aberpergwm.

Yn agos i Resolfen hefyd mae Ystâd Rheola 120 erw, paradwys i bicnicwyr gyda llyn lle byddai, yn ôl haneswyr lleol, Twm Twm, neu Thomas Thomas, un o bysgotwyr plu gorau Cymru yn pysgota am frithyll gan ddefnyddio plu wedi eu gwisgo o’i ddillad ei hun neu blu adar. Mae Traphont Nant Rheola graddedig gradd II hefyd i’w gweld yma yn erbyn cefnlen o fryniau coediog gwych. Mae Pentreclwydau - a welir ar ddiwedd y llwybr - yn borth i’r dyfrffyrdd a’r rhaeadrau sy’n frith yn y dyffryn.

Gellir hefyd beicio/cerdded i’r cyfeiriad gwahanol o Resolfen, ac ymuno eto â llwybr tynnu’r gamlas tuag at Gastell-nedd.


Atyniadau naturiol:


  • Rhaeadr Melincwrt

Atyniadau i ymwelwyr:


  • Ystâd Rheola

Cynigwyd y llwybr gan: Sustrans

Tagiau


Nôl i'r brig

Map o'r Llwybr


View Resolven to Glyn-Neath in a larger map

Sylwadau (0)

Please login or register to comment.

Nôl i'r brig

Manylion allweddol y llwybr

Rhanbarth/Ardal:

De Ddwyrain Cymru

Pellter:

3.5 milltir

Dosbarthiad:

Hawdd

Traffig:

Di-draffig

Wyneb:

Llwch

Cychwyn:

Resolfen

Gorffen:

Glyn-nedd

Mynediad:

Gorsaf reilffordd Castell-nedd


Dewis llwybr arall
Sustrans